Thay thế font cho web HTML có 3 giải pháp


Việc thiết web HTML có nhiều hạn chế về thiết kế, trong đó có vấn đề muôn thưở đới với các designer, đó chính là font. Khác với web Flash, có thể sử dụng bất cứ loại font nào designer muốn, web HTML có những hạn chế về số lượng font ít ỏi, phần nào làm hạn chế ý tưởng và khả năng sáng tạo trong mỗi website.

Dưới đây là 3 giải pháp phổ biến hiện nay.

1. sIFR

icon_sifr

http://www.mikeindustries.com/blog/sifr/

Giải pháp này được nhiều người biết đến. sIFR sử dụng flash để thay thế vào vị trí text cần thay font. Version mới nhất hiện nay là 2.0.7. Bạn có thể thử version 3 (beta) tại đây

2. cufon

icon_cufon
http://cufon.shoqolate.com/generate/

Giải pháp này xuất hiện sau sIFR. Khác với sIFR, Cufon sử dụng javascript kết hợp với canvas trong HTML hoặc VML để render font cần sử dụng. Cách sử dụng có phần đơn giản hơn, và chạy tốt trên hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay.
Xem thêm các mẫu website sử dụng cufon tại đây

3. font-face

Giải pháp đơn giản nhất, sử dụng CSS3. Cùng với sự phát triển của các nhà phát triển browser để hỗ trợ tốt CSS3 & HTML5, đây là giản pháp đơn giản, giảm thiểu thời gian phát triển cho developer. Vấn đề là các browser version cũ thì không thể nào sử dụng phương pháp này.

Tham khảo thêm về phương pháp này:
http://snook.ca/archives/html_and_css/becoming-a-font-embedding-master
http://www.useragentman.com/blog/2009/09/20/font-face-in-depth/

Kết hợp Cufon & font-face (24-11)

http://kilianvalkhof.com/2009/css-xhtml/combining-cufon-and-font-face/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s